Ny pop up-bu­tik på Ny­bro­ga­tan

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Se­dan bu­ti­ken på Odeng­a­tan stäng­de har Bu­tik Ra­ja haft pop up-af­fä­rer på oli­ka håll i sta­den. Nu är det Ös­ter­malms tur.

På mån­dag, den 5 no­vem­ber, öpp­nar bu­ti­ken på Ny­bro­ga­tan 36. De tex­ti­ler, an­ti­ka mö­b­ler och an­nat som finns till för­sälj­ning har häm­tats från In­di­en och bu­ti­ken är fram­för allt känd för de egen­gjor­da stöv­lar­na som till­ver­kats av vägg­bo­na­der.

– Än­da se­dan vi bör­ja­de med pop up-verk­sam­het för tre år se­dan har vi haft Ös­ter­malm i tan­kar­na, sä­ger de­lä­ga­ren Daph­ne Strååt.

Bu­tik Ra­ja kom­mer att fin­nas på Ny­bro­ga­tan till den 16 de­cem­ber.

VISS­TE DU ATT… Lil­je­val­chs konst­hall har till­de­lats svens­ka de­sign­pri­set i ka­te­go­rin re­dak­tio­nellt/bok/ print. Konst­hal­len får pri­set för Lars Le­rin-ka­ta­lo­gen som form­gavs av Lars Fu­h­re.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NY­BRO­GA­TAN. Snart kom­mer pop up-bu­ti­ken Ra­ja till Ös­ter­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.