Svalt in­tres­se

för skräpp­loc­kar­täng­er

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

Al­la an­sök­ning­ar till näs­ta års upp­la­ga av Lil­je­val­chs vår­sa­long har nu re­gi­stre­rats, kon­trol­le­rats och räk­nats. Och in­tres­set för att del­ta är re­kord­stort. He­la 3 528 an­sök­ning­ar har kom­mit in, vil­ket in­ne­bär en re­jäl ök­ning från för­ra årets 2 423 sö­kan­de.

Nu är det dags för årets ju­ry att ploc­ka fram de vas­sas­te ex­emp­len bland årets al­la an­sök­ning­ar. Upp­dra­get har den här gång­en gått till konst­nä­rer­na He­le­ne Bill­gren, Su­san­ne Voll­mer och Las­se Åberg samt Lil­je­val­chs chef Mår­ten Cas­ten­fors.

2019 års Vår­sa­long öpp­nar den 25 ja­nu­a­ri.

EX­PER­TER­NA. Las­se Åberg och de and­ra i ju­ryn har en tuff upp­gift att ta sig an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.