FN 1910- PI­STO­LEN

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

ETT PÅ­LIT­LIGT VA­PEN

Vap­net pro­du­ce­ra­des fram till 1983. Den och kom­pak­ta de­sig­nen gjor­de FN 1910 till en lång­va­rig fa­vo­rit. Styr­ka: Av­los­sa­de sex skott per om­gång. Svag­het: Då­lig träff­sä­ker­het på långt håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.