BILD-EX­TRA

94-bibeln - - Sidan 1 -

En bild sä­ger mer än tu­sen ord?

Det räc­ker in­te.

In­te när det hand­lar om de svens­ka bronshjältarna.

Sport­bla­det har gått ige­nom varen­da ne­ga­tiv­rem­sa som Af­ton­bla­dets VM­fo­to­gra­fer Niclas Hammarström, Bibbi Jo­hans­son och Peter Kjellerås ha­de med sig hem från USA 1994.

Var­så­god, här är ögon­blic­ken vi ald­rig har vi­sat ti­di­ga­re.

Fö­re VM-pre­miä­ren i Los Ang­e­les hin­ner lands­la­get med ett be­sök på Uni­ver­sal Stu­di­os.

Back­gam­mon är ett po­pu­lärt tids­för­driv un­der he­la VM. Ste­fan Rehn ska­par tren­den.

✮ ✮ ✮✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Som ta­gen ur Re­kord-Ma­ga­si­net: Jesper Blomqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.