Trä­na­rens bäs­ta tips till dig som är ny på brä­dan

Solnadirekt - - NYHETER · SOLNA -

● Vå­ga frå­ga de åka­re som är i skejt­par­ken om råd och tit­ta på de mer er­far­na och in­spi­re­ras. Det är all­tid bra att åka med de som är bätt­re än dig själv.

● Vän­ta på din tur och se upp så du in­te åker in i nå­gon.

● Gå med i en skejt­sko­la nä­ra dig, då lär du dig snab­ba­re, säk­ra­re och bätt­re från bör­jan.

● An­vänd all­tid skydd, så du in­te ska­dar dig.

● Åk myc­ket och of­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.