Solnadirekt : 2020-08-08

NYHETER · SOLNA : 7 : 7

NYHETER · SOLNA

SolnaDirek­t 7 8 augusti–14 augusti 2020 NYHETER · SOLNA Beslut om betyg i årskurs fyra dröjer Enligt förslaget som är ute på remiss ska skolorna själva få avgöra detta. STOCKHOLM Den 1 juli skulle det ha varit fritt fram för de skolor som vill ha betyg i årskurs 4. Men pandemin gör att beslutet skjuts upp till nästa år. Först nästa år kan det bli en lagändring som gör det möjligt för den skola som vill att införa betyg från årskurs fyra, skriver Sveriges Radio. Gustav Vasa-skolan i Vallentuna införde hösten 2017 betyg från årskurs fyra som en del i det nationella testprojek­t som skulle pågått till 2021. Men i höstas valde man att inte fortsätta, bland annat efter nya riktlinjer från regeringen. – Skolan har ju varit väldigt ansträngd under coronapand­emin. Många skolor har gjort sitt yttersta för att orka med det här. Nu väntar ytterligar­e utmaningar med lovskola, med mera. Jag har svårt att tro att det är många skolor som vill haka på det här så kort inpå den här ansträngni­ngen, säger hon till SR. Sedan några år tillbaka kan de skolor som vill, men maximalt 100 stycken, delta i en försöksver­ksamhet med betyg från årskurs fyra. Intresset har varit lågt, just nu deltar elva skolor och ytterligar­e en som har infört betyg från femte klass. Som mest har 15 skolor varit med i försöket, skriver SR. ”Ytterligar­e utmaningar” På grund av pandemin har regeringen, Liberalern­a och Centerpart­iet nu beslutat att skjuta fram genomföran­det av denna punkt i januariavt­alet till nästa år. Annika Hirvonen Falk, skolpoliti­sk talesperso­n för Miljöparti­et, tror att intresset för att införa betyg från fyran kommer vara litet nästa år. Charlotte Arwedsson 070-787 20 78 charlotte.arwedsson@direktpres­s.se FÖR RÅDGIVNING OFFERT & Tyck till om Södra Hagalund! RING 90 92 08-27 Nya kvarter vid Solnavägen 7D GHO DY SODQIÓUVOD­JHW VRP ILQQV IÓU JUDQVNQLQJ L 6ROQD VWDGVKXV 6WDGVKXVJ­QJHQ XQGHU ORNDOHQV RUGLQDULH ÓSSHWWLGHU DXJXVWL t VHSWHPEHU /ÁV PHU RFK ELGUD PHG GLQD V\QSXQNWHU S PÅ ER FASTIGHET HÖJ VÄRDET solna.se/hagalund41­0 Ekstrands erbjuder skräddarsy­dda dörrar och entréporta­r till alla typer av fastighete­r. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör. Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkni­ng till installati­on. BESÖK VÅRT SHOWROOM Anderstorp­sv. 12 i Solna sthlm@ekstrands.com ekstrands.com/stockholm Familjeför­etag med egen tillverkni­ng sedan 1945

© PressReader. All rights reserved.