PCR-me­to­den

Sundbybergdirekt - - NYHETER · STOCKHOLM -

● Är ett sätt att tes­ta en per­son för ak­tiv co­vid-19-smit­ta.

● Ett prov tas i en per­sons nä­sa och svalg.

● Med hjälp av PCR-me­to­den går det se­dan att de­tek­te­ra arvs­mas­sa från vi­rus i pro­vet. Det går att se om per­so­nen har, el­ler nyss har haft, en in­fek­tion.

● Pro­vet vi­sar in­te om per­so­nen ti­di­ga­re va­rit in­fek­te­rad. KÄL­LA: FOLK­HÄLSO­MYN­DIG­HE­TEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.