Drifts­kost­na­der – en stor­stads­jäm­fö­rel­se

Sundbybergdirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

● Ge­nom­snitts­för­e­ning­en i Stock­holm har högst in­täk­ter och spa­rar minst om man jäm­för med Mal­mö och Gö­te­borg. I Stock­holm spa­rar ge­nom­snitts­för­e­ning­en drygt 20 pro­cent mind­re än snitt­för­e­ning­en i Mal­mö och Gö­te­borg. Stock­holms dy­ra­re drifts­kost­na­der be­ror på upp­värm­ning­en är dy­ra­re.

● Drifts­kost­na­der (kr/kvm/år) Stock­holm 509 Mal­mö 406 Gö­te­borg 436

● Spa­ran­de (kr/kvm/år) Stock­holm 215

Mal­mö 276

Gö­te­borg 275 KÄL­LA: BOSTADSRÄT­TSBAROMETE­RN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.