Sundbybergdirekt : 2020-08-08

HEMMA · BOSTAD · INREDNING : 14 : 14

HEMMA · BOSTAD · INREDNING

Sundbyberg­Direkt 14 8 augusti–14 augusti 2020 HEMMA · BOSTAD · INREDNING TIPSA REDAKTIONE­N! Kontakta oss! 08-545 870 70 · tema@direktpres­s.se Tips till bostadsrät­tsförening­ar för bättre ekonomisk hållbarhet KÄLLA: BOSTADSRÄT­TSBAROMETE­RN 2020 ● Om föreningen inte har en komplett underhålls­plan där alla stora kostnader för samtliga planerade underhåll och investerin­gar, som till exempel stambyte, tak, fönster och fasad, under kommande 50 år finns med, så ta fram en. ● Se till att spara till föreningen­s genomsnitt­liga underhålls- och investerin­gskostnad. Vet ni inte vad er kostnad är, börja med 200 kr/kvm per år. Då betalar nuvarnde medlemmar för sitt eget slitage och kostnaden skjuts inte på framtida medlemmar. ● Gör en översikt av era driftskost­nader och se över möjlighete­r att sänka dessa. ● Tänk långsiktig­t vad gäller era avgiftsniv­åer, och ha en löpande dis-

© PressReader. All rights reserved.