Mönst­ret känns igen

Aftonbladet - - Sidan 1 -

ut­an­för öst­kus­ten vi­sa­de sig va­ra tsar­rysk sna­ra­re än ett tec­ken på da­gens rust­ning i Ös­ter­sjön för­skräc­ker in­te Da­gens Ny­he­ter.

Ett ut­tryck för ett ”hi­sto­riskt möns­ter”, skri­ver Mi­kael Holmström ödes­mät­tat.

Frå­gan är om rys­sar­nas härj­ning­ar längst Norr­lans­kus­ten in­går i sam­ma möns­ter?

Från ts­ar­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.