CITATET

Aftonbladet - - Kultur -

”Bud­ska­pet är det­sam­ma som det all­tid har va­rit. Få bort dem.” EU-par­la­men­ta­ri­kern So­raya Post ser histo­ri­en gå igen i sy­nen på roms­ka EU-mi­gran­ter ( DN 30 ju­li).

Fo­to: FRED­RIK PERS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.