Gräv­ling om­hän­der­togs för fyl­la

Aftonbladet - - Försvunna Mh370 -

”Vi hit­ta­de Wand­zia full, om­gi­ven av sju tom­ma flas­kor. Det låg två till i buska­gen, så hon kanske ha­de bör­jat fes­ta där”, he­ter det om en ovan­lig fyll­bult.

Det var öl i flas­kor­na och Wand­zia är en gräv­ling. För ett par da­gar se­dan hit­ta­des hon be­ru­sad på en strand i Po­len. Wand­zia vi­lar nu ut hos en djur­skydds­or­ga­ni­sa­tion.

I går ha­de hon fort­fa­ran­de svårt att sit­ta, men hon dric­ker mäng­der av vat­ten och får kyckling att äta.

(TT-AFP-Af­ton­bla­det)

Gil­lar att dric­ka öl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.