Can­na­bis väx­te i Bau­haus-de­kor

Aftonbladet - - Försvunna Mh370 -

En del va­ru­hus de­ko­re­rar si­na pall­kra­gar med ta­ge­tes. På Bau­haus i Uddevalla pryd­de man dem med can­na­bis­plan­tor.

– Jag ut­går från att det är nå­gon form av sa­bo­tage. Ett illdåd. Så fort ni upp­märk­sam­mat oss på plan­tor­na ryck­tes de bort, sä­ger Jo­han Sax­ne, fö­re­ta­gets mark­nads- och in­for­ma­tions­chef, till GP.

En kund fo­ta­de plan­tor­na och be­rät­tar att hon knip­sa­de av någ­ra blad och kän­de en ”ori­en­ta­lisk, svag, kryd­dig och gans­ka trev­lig doft”.

(TT-Af­ton­bla­det)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.