Ce­cils ung­ar är in­te i fa­ra

Aftonbladet - - Del Fem Av Åtta -

Af­ton­bla­det Fre­dag 31 ju­li 2015

Ef­ter att le­jo­net Ce­cil dö­dats sa che­fen för Zim­babwe Con­ser­va­tion Task For­ce att Ce­cils ung­ar skul­le dö­das av hans tron­föl­ja­re.

Fo­to: CHRIS PIZ­ZEL­LO/AP

Pi­ers Mor­gan skrev att Pal­mer får ho­nom att krä­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.