Hon fast­na­de – i Stor­sjöo­dju­ret

Aftonbladet - - Del Fem Av Åtta -

För­fes­tan­det till Stor­sjöy­ran i Ös­tersund fick en dra­ma­tisk in­led­ning.

Stor­sjöo­dju­ret Bir­ger, en konst­när­ligt ut­smyc­kad och fö­re­tags­spons­rad sta­ty på Stjärn­tor­get, är verk­li­gen in­te nå­gon att le­ka med. En kvin­na som gjor­de just det fast­na­de så il­la att brand­kå­ren fick ryc­ka ut och be­fria hen­ne.

Spon­ta­na ap­plå­der bland den för­sam­la­de all­män­he­ten ut­bröt när brand­män­nen ef­ter ba­ra någ­ra mi­nu­ters jobb fick loss kvin­nan.

(TT-Af­ton­bla­det)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.