Så ser den per­fek­ta pe­ni­sen ut

Aftonbladet - - Wendela Sex & Sånt -

Hur ser den per­fek­ta pe­ni­sen ut?

Den frå­gan ställ­de schwei­zis­ka fors­ka­re till 105 kvin­nor.

Kvin­nor­na fick rang­ord­na pa­ra­met­rar som längd, om­krets, po­si- ti­on, form på urin­myn­ning, be­hå­ring, form och hud.

Be­hå­ring ran­ka­des vik­ti­ga­re än om­krets och myc­ket vik­ti­ga­re än längd.

Stu­di­en, pub­li­ce­rad i The jour­nal of sex­u­al me­di­ci­ne, av­slö­jar dock in­te hur hå­ret ska va­ra.

Fri­sy­ren spe­lar roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.