Skit­myste­ri­um

Aftonbladet - - Mat & Sommar -

i Sta­vang­er läm­nar ing­en obe­rörd. Vem är hen, som i tio års tid re­gel­bun­det tömt tar­men och läm­nat to­a­lett­pap­per vid ut­slags­plat­ser och i hål på or­tens golf­ba­na? Fle­ra gång­er i vec­kan. All­tid på nät­ter­na, men ald­rig hel­ger. Mysti­ken tät­nar.

nSe­ri­eski­ta­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.