Ci­tatma­ski­nenMi­kael

Aftonbladet - - Kryss & Quiz -

”In just a glan­ce / Down here on Ma­gic Stre­et / Lo­ve’s a fool’s

dan­ce / I ain’t got much sen­se but I still

got my fe­et”

”Trä­ben, fat­tar du? Men jag har Ca­dil­lac,

ser du. Fat­tar du?” ”Vi kan in­te sty­ra vin­den, men vi kan reg­le

ra seg­len.”

”Kid’s rub­ber ball smacks / Off the gut­ter ’ne­ath the lamp light / Big bank clock chi­mes / Off go the sleepy front porch lights” ”Förs­ta bar­net i Gu­in­ness re­kord­bok. När man tror att man är död är man ba­ra halv

död.” ”Det kos­tar en mas­sa peng­ar att se så här

bil­lig ut.”

Par­ton ”A bre­e­ze cros­ses the porch / Bi­cyc­le spo­kes spin ’round / Jac­ket’s on, I’m out the do­or / To­night I’m gon­na burn

this town down” ”’Jag är en äck­lig li­ten råt­ta.’ Säg det. Säg det då. ’Jag är en äck­lig li­ten råt­ta.’ För fan, Rei

ne, fem­tio spänn.”

”Om du vill tit­ta på regn­bå­gen mås­te du stå ut med reg­net.”

Pollak) Kay( ö ”She went away / She

cut me li­ke a kni­fe / Had a beau­ti­ful thing / May­be you just sa­ved

my li­fe” ”Den dag­li­ga kon­trol­len av lä­get gav ne­ga­tivt re­sul­tat. Ett hårstrå syn­ligt på bå­de pung och lem. Det ski­ter

jag i.” ”Jag tar in­te il­la upp av dum­ma blondinskämt för jag vet att jag in­te är dum. Jag vet ock­så att jag in­te är blon­din.” ”Well the stre­et lights shi­ne / Down on Bles­sing Avenue / Lo­vers they walk by / Hol­din’

hands two by two” ”Här­med med­de­las att snart el­va­å­ri­ge Re­i­ne Larsson i dag has­tigt har av­li­dit. Han är död och kan ty­värr in­te

kom­ma.” ”Jag var den förs­ta kvin­nan som brän­de sin BH. Det tog brand­kå­ren fy­ra da­gar att

släc­ka el­den.”

Spring­s­teen) Bru­ce( Clot­hes Sum­mer Their in

Öst/Öst-Väst

Ut­spel:

He­la gi­ven:

5 POÄNG

5 POÄNG

5 POÄNG

4 POÄNG

4 POÄNG

4 POÄNG

3 POÄNG

3 POÄNG

3 POÄNG

2 POÄNG

2 POÄNG

2 POÄNG

1 POÄNG

1 POÄNG

1 POÄNG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.