Spang­lish

Aftonbladet - - På Tv Ikväll -

En ba­ra halv­lyc­kad dra­ma­ko­me­di av Ja­mes L Brooks (”Öm­hets­be­vis”). Hand­lar om fle­ra oli­ka mor/dot­ter­för­hål­lan­den. Be­rät­ta­ren är en ti­o­å­rig flic­ka som via sin mex­i­kans­ka mam­ma (Paz Ve­ga) lär kän­na en rik Los Ang­e­les­fa­milj. Mam­man stä­dar hos mäs­terkoc­ken Adam Sand­ler och hans neu­ro­tis­ka hust­ru Téa Le­o­ni. (2004)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.