Som­mar i P1

Aftonbladet - - På Tv Ikväll -

Hans ko­mis­ka ta­lang upp­täck­tes 1948 och se­dan dess har han år ef­ter år fått svens­ka fol­ket att dra på smil­ban­den. Nu är det dags för Stig Gry­be att som­marpra­ta.

– Jag ha­de en stor läng­tan ef­ter att bli skå­de­spe­la­re när jag var li­ten. Men det var svårt för man blev jämnt av­rådd av folk i ens när­het som vil­le att man skul­le gö­ra nå­got mer or­dent­ligt, som att job­ba på Pos­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.