SÅ BROM­SAR DU ÅLDRANDET MED EN­KEL TRÄ­NING

Aftonbladet - - Sidan 1 -

Ex­per­tens smar­ta öv­ning­ar för se­ni­o­rer Du be­hö­ver inga pil­ler el­ler ex­trem kost

DET ÄR ALD­RIG FÖR SENT Du kan räd­da di­na musk­ler oav­sett ål­der. Det finns öv­ning­ar som ger re­sul­tat även om du kom­mit upp i åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.