AKB kanske ska skaf­fa nya vän­ner

Aftonbladet - - Debatt - Ro­land Nils­son

Först kräv­de Bat­ras par­tivän­ner att hon skul­le öpp­na sitt hjärta för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Det gick in­te så bra. Då kräv­de de att hon skul­le av­gå. Med så­da­na vän­ner be­hövs inga ovän­ner!

Tuf­fa ti­der för en par­ti­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.