Sy­riskt plan bom­ba­de re­bell­grupp – sköts ner av ame­ri­kanskt strids­flyg

Aftonbladet - - Extra - Staf­fan Dick­son

Den USA-led­da ko­a­li­tio­nen har skju­tit ner ett sy­riskt strids­flyg­plan som bom­ba­de en re­bell­grupp, al­li­e­rad med USA.

En­ligt Sy­ri­ens ar­mé var pla­net på upp­drag mot terrorgrup­pen IS.

Re­bell­grup­pen SDF har ny­li­gen åter­ta­git sta­den Ja’din från IS. Där at­tac­ke­ra­des de vid 16.30-ti­den i går av sy­ris­ka styr­kor, skri­ver den USA-led­da mi­li­tär­ko­a­li­tio­nens hög­kvar­ter i Irak i ett press­med­de­lan­de.

Fle­ra sol­da­ter ska­da­des och SDF-trup­per­na tving­a­des läm­na Ja’din som lig­ger sö­der om sta­den Tabqa i nor­ra Sy­ri­en.

Strids­flyg från den USA­led­da ko­a­li­tio­nen lyc­ka­des till­fäl­ligt stop­pa mar­kan­fal- let mot SDF. Men kloc­kan 18.43 lo­kal tid ska ett av re­gi­mens strids­flyg av ty­pen SU-22 ha släppt bom­ber i när­he­ten av SDF-trup­per­na.

Det ska ome­del­bart ha skju­tits ner av F-18-strids­flyg från den USA-led­da ko­a­li­tio­nen.

Den sy­ris­ka ar­mén sä­ger i ett ut­ta­lan­de att pi­lo­ten från pla­net sak­nas och att han ska ha be­fun­nit sig på strids­upp­drag mot IS.

Ame­ri­kanskt F-18-plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.