Blot­ta­re på pen­del­tå­get

Aftonbladet - - Extra -

Den unge man­nen klev på pen­del­tå­get i Sö­der­täl­je i lör­dags kväll. Ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re ha­de en bild med ho­nom som miss­tänkt blot­ta­re de­lats tu­sen­tals gång­er på Fa­ce­book, rap­por­te­rar Läns­tid­ning­en. Bil­den las ut av en pap­pa som vil­le hänga ut den som blot­tat sig för hans 15-åri­ga dot­ter. Fal­let ut­reds som sex­u­ellt ofre­dan­de. På Fa­ce­book ha­de bil­den de­lats över 10 000 gång­er.

KRAV PÅ 500 KRO­NOR ”Det var ro­ligt först men nu känns det väl­digt su­spekt”, sä­ger Åke Berglund som fick fort­kör­nings­bo­ten. Ca­ro­li­ne Ols­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.