Äpplen i Ki­vik fick köld­chock

Aftonbladet - - Extra -

De kal­la frost­nät­ter­na i april ef­ter vär­me­böl­jan i mars drab­ba­de äp­pel­ri­ket runt Ki­vik och nor­ra Skå­ne hårt, rap­por­te­rar SVT. Sa­ven i trä­den steg för snabbt i mars och knop­par­na ut­veck­la­des ti­digt. När fros­ten se­dan bet tag drab­ba­des trä­den av köld­chock. Fruktäm­nen frös och sprack och fruk­ter som in­te re­dan ram­lat av får ärr som gör äpp­le­na svår­sål­da. Många blom­mor frös ock­så och syns nu som in­tor­ka­de bru­na res­ter. Bäst kla­ra­de sig äp­pel­od­ling­ar­na runt Ystad, där det knappt blev någ­ra ska­dor alls.

BJÖRNFAMILJ PÅ SPRÅNG

Att björ­nar får tril­ling­ar är in­te så van­ligt. Den här kvar­tet­ten dök upp på en mind­re skogs­väg i Jämt­land med mam­ma björn i tä­ten.

Foto: JAN ERIK NORD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.