DA­GENS CI­TAT

Aftonbladet - - Ledare -

Kon­flik­ten mel­lan ar­be­te och ka­pi­tal har bli­vit allt in­ten­si­va­re LO:s chefse­ko­nom Ola Pet­ters­son till Ar­be­tet om att vål­det mot fack­li­ga har ökat, en­ligt en ny rap­port från världs­fac­ket IFS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.