En po­li­ti­ker får in­te änd­ra åsikt

Aftonbladet - - Ledare -

n En stu­die från Ame­ri­can psycho­lo­gi­cal as­so­ci­a­tion vi­sar att den po­li­ti­ker som änd­rar sin mo­ra­lis­ka stånd­punkt upp­fat­tas som en hyck­la­re som är mind­re värd att stöd­ja. Det spe­lar ing­en roll om åsikt­s­änd­ring­en är till det bätt­re, väl­jar­na vill hell­re ve­ta var po­li­ti­ker­na står även om det är på fel stäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.