Stop­pa pres­sar­na! Nån har kört på en taxi!

Aftonbladet - - Debatt - Gö­ran Droug­ge

En last­bil på Sö­der­malm i Stock­holm kör­de på en tax­i­bil. Luf­ten sur­ra­de av he­li­kopt­rar, po­lis­si­re­ner tjöt på al­la ga­tor runt om­kring, po­lis­avspärr­ning­ar sat­tes upp på någ­ra mi­nu­ter och tra­fi­ken omdi­ri­ge­ra­des av ef­fek­ti­va och lug­nan­de, uni­for­me­ra­de po­lis­kvin­nor.

Mass­me­dia skic­kar ut si­na re­por­ta­ge­team, luf­ten sur­rar av ryk­ten; var det in­te en skott­loss­ning nå­gon­stans, låg det in­te ett mys­tiskt fö­re­mål i last­bi­len, vart sprang gär­nings­man­nen? Vad ha­de han i han­den? Såg ni ho­nom? Ha­de han någ­ra med­hjäl­pa­re? Vad ha­de han för hår­färg? Jaså! Han var svensk? Det var en tra­fi­ko­lyc­ka. Bätt­re lyc­ka näs­ta gång.

Fo­to: MAT­TI­AS ARE­SKOG/TT

Fullt på­drag för nå­got som ”ba­ra” var en tra­fi­ko­lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.