Tak­ti­ken får gå fö­re vad som tjä­nar oss

Aftonbladet - - Debatt - Kurt Fi­do Jo­hans­son

När The­re­sa May ut­lys­te ny­val för någ­ra må­na­der se­dan var det för att få ett ut­ö­kat stöd för sitt par­ti. Tja, det kun­de ha lyc­kats – men verk­lig­he­ten vil­le an­norlun­da. Är det så län­der styrs nu­me­ra?

Ut­i­från tak­tiskt tän­kan­de och in­te vad som är bra för lan­det och fol­ket. Ja, så är det nog i al­la fall i Sve­ri­ge där fol­ket näs­tan ald­rig nämns av par­ti­le­dar­na ut­an att ”par­ti­et” mår bra av det­ta.

Gil­lar vi det el­ler ska vi stäl­la po­li­ti­ker­na mot väg­gen snart?

Chris­ter Jo­nas­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.