Skat­te­av­dra­get bor­de få ut dom!

Aftonbladet - - Debatt - Skriv till oss på Du kan an­vän­da sig­na­tur, men ange namn i kon­takt med re­dak­tio­nen. Skriv kort – vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra in­sänt ma­te­ri­al. Karl-Os­kar By

TV3:s pro­gram ”Ung och bort­skämd” – det är väl för des­sa oan­sva­ri­ga va­rel­ser som jobb­skat­te­av­drag till­kom i akt å me­ning att loc­ka ut dem på ar­bets­mark­na­den.

Fo­to: AFP

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa Mays tak­tik ifrå­ga­sätts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.