Lär er skill­nad på kom­mun och stad

Aftonbladet - - Debatt - Karl-Erik Pers­son

Åter­i­gen ut­ly­ser SVT ”Årets bäs­ta id­rotts­stad” när det bor­de he­ta ”Sve­ri­ges bäs­ta id­rotts­kom­mun”. I år del­tar tre kom­mu­ner (Lek­sand, Par­til­le och Tä­by) som ald­rig va­rit stä­der. Gör om, gör rätt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.