Bil kör­de in i po­lis­buss på Champs-Elysé­es – ter­rorut­red­ning in­ledd

Aftonbladet - - I New Delhi - Staf­fan Dick­son

En bil började brin­na ef­ter att ha kört in i en po­lis­buss på pa­rad­ga­tan Champs-Elysé­es i Pa­ris.

Fö­ra­ren var be­väp­nad och ha­de gas­flas­kor i bi­len, rap­por­te­rar AFP.

Var­ken po­li­ser el­ler ci­vi­la ska­da­des i den miss­tänk­ta at­tac­ken. Po­li­sen spär­ra­de dock av ett stort om­rå­de och upp­ma­na­de i går ef­ter­mid­dag män­ni­skor att hål­la sig bor­ta från plat­sen.

– Det är all­de­les up­pen­bart en upp­såt­lig hand­ling, sä­ger en källa nära ut­red­ning­en till ny­hets­by­rån.

Vid 17-ti­den ha­de po­li­sens bom­bgrupp an­länt till plat­sen och po­li­sen be­döm­de att si­tu­a­tio­nen var un­der kon­troll.

Fö­ra­ren i bi­len dog, en­ligt Frank­ri­kes in­ri­kesmi­nis­ter Ge­rard Collomb. I hans for­don hit­ta­de po­li­sen au­to­mat­va­pen, hand­gra­na­ter och gas­flas­kor, en­ligt AFP. Collomb kal­lar gär­ning­en ett ”at­ten­tats­för­sök”

Pa­ris­po­li­sen in­led­de en för­un­der­sök­ning om ter­ror­brott i går ef­ter­mid­dag, rap­por­te­rar Reu­ters.

Fo­to: PO­LI­SEN

27-åring­en ska bland an­nat ha ta­git kvin­nan på den här bil­den på brös­ten.

Po­li­sen spär­ra­de av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.