Ho­tet från Ryss­land: Ser al­la USA-stöd­da strids­flyg i Sy­ri­en som mål­tav­lor

Aftonbladet - - Midsommar Test - Ni­vet­te Dawod Mar­tin Scho­ri

USA sköt ner ett sy­riskt bomb­plan för att skyd­da sol­da­ter i SDF-mi­li­sen.

Nu ho­tar Ryss­land att skju­ta ner USA-stöd­da flyg väs­ter om Eufrat.

Rys­ka för­svars­mi­ni­s­te­ri­et upp­ger att USA ald­rig för­var­na­de när de i förr­går sköt ner ett sy­riskt strids­flyg i när­he­ten av Tabqa i Sy­ri­en.

Nu kom­mer Ryss­land att se al­la USA-stöd­da strids­flyg väs­ter om flo­den Eufrat som mål­tav­lor, upp­ger rys­ka för­svars­mi­ni­s­te­ri­et, en­ligt ny­hets­by­rån AP.

Lan­det av­slu­tar ock­så samarbetet de två stor­mak­ter­na haft, som gått ut på att ko­or­di­ne­ra stri­der­na mot IS.

En­ligt Ryss­lands vice för­svars­mi­nis­ter Sergej Ry­ab­kov led­de ned­skjut­ning­en till att ”hjäl­pa ter­ro­ris­ter­na”.

– Vad är det­ta, om in­te en ag­gres­sion? sa han en­ligt rys­ka me­di­er.

USA stöd­jer oli­ka re­bell­grup­per som slåss bå­de mot IS och mot As­sad-re­ge­ring­en, bland dem SDF, en sun­nia­ra­bisk och kur­disk mi­lis. Ryss­land är till­sam­mans med Iran al­li­e­ra­de med As­sad.

SDF del­tar i stri­den om den sy­ris­ka sta­den Raqqa, som kon­trol­le­ras av IS.

Ett F/A-18E Su­per Hor­net lyf­ter från ett ame­ri­kanskt han­gar­far­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.