Fon­ta­na Hal­lou­mi eko­lo­gisk

Aftonbladet - - Midsommar Test -

Pris: 37,95 kro­nor. Vikt: 200 g. Ki­lo­pris: 189,75 kro­nor. Fett: 25 g/100 g. Pro­te­in: 20 g /100 g. Ur­sprung: Cy­pern. Kom­men­tar: Fast, tug­gig kon­si­stens. En pro­va­re tyc­ker att ”den gniss­lar äck­ligt myc­ket” de övri­ga be­tyd­ligt mer nöj­da. Delade me­ning­ar även om sma­ken med myc­ket myn­ta och ci­tron­skal. Är det ke­milå­da el­ler ge­nu­in ka­rak­tär?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.