Extra fär­ja ska få ner tra­fik­stru­let

Aftonbladet - - Sommarväder -

Fär­jan till Fårö ska gå of­ta­re i som­mar. Tra­fik­ver­ket har be­slu­tat ut­ö­ka tra­fi­ken till ön ef­ter för­ra som­ma­rens be­svär­li­ga tra­fik­si­tu­a­tion med långa kö­er, rap­por­te­rar SVT Öst. Från den 3 ju­li blir det tre fär­jor i tjänst istäl­let för två som i dag. Un­der rus­nings­tra­fi­ken på för­mid­dag och ef­ter­mid­dag ska al­la tre kö­ra skyt­tel­tra­fik. Extra­fär­jan Fre­ja går nor­malt på Ekerö­le­den. Att an­vän­da stör­re fär­jor är in­te ak­tu­ellt, ka­jen kla­rar in­te av det.

FARVÄLSVING

An­ni­ka Sö­ren­stam ska le­da Eu­ro­pa till re­vansch i Solheim Cup. Se­dan är det slut. ”Det här är mitt far­väl till täv­ling­en”, sä­ger An­ni­ka Sö­ren­stam till TT.

Fo­to: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.