Li­vet i stu­gan – såmycket bätt­re förr

Aftonbladet - - Retro - Britt Pe­ruz­zi britt.pe­ruz­zi@af­ton­bla­det.se

Det var bätt­re förr, he­ter det of­ta. Men var det verk­li­gen så bra un­der de där re­kor­då­ren på 1960- och 70-ta­len? Här sö­ker vi sva­ren i den of­fi­ci­el­la sta­tisti­ken. I dag jäm­för vi stug­liv – då och nu.

EN PLATS I SO­LEN Tv-le­gen­da­ren Lennart Hy­land slapp­na­de gär­na av mel­lan de hek­tis­ka jobb-pas­sen i sitt fri­tids­hus i Sjöäng­en i när­he­ten av As­kersund. Som här, på en bild ta­gen som­ma­ren 1965.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.