Ett ögon­blick ...

Aftonbladet - - Retro -

i Grö­dinge och nu ett stäl­le ut­an­för Flen. Hur är svens­kens för­hål­lan­de till som­mar­stu­gan? – Det är li­te ro­man­tiskt. Man går li­te i barn­dom, man vill ha det man ha­de när man var li­ten. Många skaf­far som­mar­stu­ga när de får barn och vill ge dem barn­fo­ta­liv och smult­ron.

Vil­ket är ditt bäs­ta råd till en ny­bör­ja­re? – Man ska tän­ka på vad man vill gö­ra i som­mar­stu­gan. Re­no­ve­ra el­ler nju­ta, me­nar du? – Ja, man kan re­no­ve­ra sön­der re­la­tio­ner. Det tar all­tid dub­belt så lång tid som man tror att re­no­ve­ra om man är ny­bör­ja­re. Vill man gå i blå­klä­der i fy­ra vec­kor? Ja, vis­sa vill det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.