Han miss­tänks för terror­då­det

Aftonbladet - - Retro - Staf­fan Dick­son staf­fan.dick­son@af­ton­bla­det.se

Dar­ren Os­bor­ne, 47, är miss­tänkt för terror­då­det ut­an­för en mos­ké i Lon­don, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Han dö­da­de en män­ni­ska och ska­da­de minst tio när han kör­de in i en folk­sam­ling.

In­nan han greps ska han ha ro­pat att han vil­le ”dö­da al­la mus­li­mer”.

At­tac­ken i Lon­don sked­de i om­rå­det Fins­bu­ry park strax ef­ter mid­natt, nat­ten till i går. Fle­ra mus­li­mer ha­de sam­lats ut­an­för den lo­ka­la mos­kén ef­ter ta­rawih, kvälls­bö­nen un­der ra­ma­dan, när skåp­bi­len med full kraft me­ja­de ner dem.

En per­son har be­kräf­tats död och minst tio per­so­ner ska­da­des.

Ef­ter at­tac­ken ska fö­ra­ren själv­mant ha gått ur skåp­bi­len. In­nan han greps av po­li­sen ska han, en­ligt fle­ra brit­tis­ka me­di­er, ha skri­kit att han vil­le ”dö­da al­la mus­li­mer”.

”Fruk­tans­värd chock”

Sent i går ef­ter­mid­dag be­kräf­ta­de den brit­tis­ka po­li­sen Scot­land Yard att den nu an­håll­ne fö­ra­ren är miss­tänkt för ter­ror­brott. I ett ut­ta­lan­de sä­ger po­li­sen att han är miss­tänkt för ”för­be­re­del­se el­ler an­stif­tan till ter­ror­hand­ling, in­klu­si­ve mord och för­sök till mord”.

The Gu­ar­di­an skri­ver att den miss­tänk­te är Dar­ren Os­bor­ne, 47. Han kom­mer från Weston-su­per-Ma­re i syd­väst­ra Eng­land men bor nu­me­ra i Wa­les hu­vud­stad Car­diff. Hans fru och fy­ra barn upp­ges dock bo kvar i Eng­land.

–Po­li­sen har kört fram och till­ba­ka här he­la da­gen. Det är en fruk­tans­värd chock. Jag har sett ho­nom på ga­tan men ald­rig pra­tat med ho­nom. Han ver­ka­de gans­ka nor­mal. Han har bott här i någ­ra år och hål­lit sig för sig själv, sä­ger Os­bor­nes gran­ne Pau­li­ne Tibbs, 48, till Gu­ar­di­an.

Gran­nen Da­ve As­h­ford, 52, sä­ger:

–Nå­gon ring­de mig och sa att det var han och jag sa: ”Det kan in­te stäm­ma”. Se­dan såg jag bil­den på ny­he­ter­na. Det var han.

Dar­ren Os­bor­ne, 47, kör­de in i en folk­sam­ling ut­an­för en mos­ké i Lon­don. En dog och tio ska­da­des. In­nan han greps ska han ha ro­pat att han vil­le ”dö­da al­la mus­li­mer”.

RO­PA­DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.