Svens­ka hyll­ning­en till brit­tis­ka hjäl­ten

Aftonbladet - - Granskar - Tor­björn Ek

En svensk hård­rocksöl hyl­lar ter­ror­hjäl­ten och fot­bolls­sup­por­tern Roy Lar­ner.

In Fla­mes-stjär­nan An­ders Fridén har döpt sin nya dryck till ”F**k you I’m Mill­wall”.

Bakom ölen lig­ger In Fla­mes sång­a­re An­ders Fridén. Nam­net är en hyll­ning till fot­bolls­sup­por­ten Roy Lar­ner som un­der ter­ror­at­tac­ken vid Bo- rough Mar­ket in­till Lon­don Bridge ru­sa­de från pu­ben och gav sig på ter­ro­ris­ter­na sam­ti­digt som han skrek:

– Fuck you, I’m Mill­wall!

Räd­da­de liv

Lar­ner räd­da­de li­vet på and­ra po­ten­ti­el­la of­fer som kun­de fly un­dan ter­ro­ris­ter­na me­dan han en­sam gav sig på de tre gär­nings­män­nen. Han kniv­höggs åt­ta gång­er i at­tac­ken.

Går till välgörenhet

Ny­he­ten om den svens­ka hård­rocksöl­hyll­ning­en har snabbt ploc­kats upp av brit­tis­ka me­di­er. Så­väl an­sed­da In­de­pen­dent som la­bour­tablo­i­den Daily Mir­ror och kän­dis­in­rik­ta­de Daily Star har skri­vit om hur det svens­ka bryg­ge­ri­et hed­rar hjäl­ten ef­ter ter­ror­at­tac­ken.

De­lar av in­täk­ter­na för ölet går till den fond som star­tats i Roy Lar­ners namn.

Sång­a­ren dö­per öl ef­ter sup­por­tern

Fo­to: KEN MC CAY och RICKARD NILS­SON

In Fla­mes-sång­a­ren An­ders Fridén dö­per öl ef­ter brit­tis­ka ter­ror­hjäl­ten Roy Lar­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.