Ma­sar­na kör­de över Ros­pig­gar­na – Wof­fin­den po­äng­bäst

Aftonbladet - - Sport -

Ma­sar­na ha­de inga pro­blem med att kö­ra över Ros­pig­gar­na hem­ma i Avesta, i går­da­gens match i elit­se­ri­en i speed­way. Se­ger­siff­ror­na blev 59–31.

Ros­pig­gar­na sak­na­de ax­el­ska­da­de Andre­as Jons­son, fot­ska­da­de Nick­las Porsing – och au­stra­li­ern Ja­son Doy­le, som ådrog sig fle­ra frak­tu­rer i en fot i sam­band med match i Po­len ny­li­gen.

– Jag har knappt ve­tat hur jag ska få ihop ett lag. Jag har ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de un­der mi­na år som le­da­re, sa­de bortalagets lag­le­da­re Mi­kael Teurn­berg till Norr­tel­je Tid­ning in­för mat­chen.

I hem­ma­la­get var eng­els­man­nen Tai Wof­fin­den, världs­mäs­ta­re 2013 och 2015, bäst med 13 po­äng. I bor­t­a­la­get im­po­ne­ra­de Ti­mo Lah­ti med 15 po­äng.

(Sport­bla­det-TT)

Le­on Go­retz­ka gra­tu­le­ras ef­ter sitt 3–1-mål för Tyskland mot Austra­li­en i Con­fe­de­ra­tions Cup. Tyskland vann en mål­rik till­ställ­ning med 3–2. TYSK SEGERHJÄLTE

Wof­fin­den kör­de in 13 po­äng.

Sam­man­ställ­ning: Si­mon Sjöstrand

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.