Test! Bäs­ta gril­los­ten i som­mar

Flott smak­test: Vi gall­rar ut god­bi­tar­na från bot­ten­nap­pen

Aftonbladet - - Sidan 1 - tip­sa@af­ton­bla­det.se

Al­la gil­lar hal­lou­mi.

Det var näs­tan kö till ju­ryplat­ser­na när vi tes­ta­de 16 oli­ka sor­ter. Men det blev en hel del be­svik­na mi­ner. Bland an­nat fick do­mi­nan­ten Fon­ta­nas os­tar un­der­känt i två fall. En av dem var testets näst dy­ras­te.

Mot slu­tet av testet blev det desto munt­ra­re när pro­var­na hit­ta­de en femplus­hal­lou­mi.

Det var allt­så in­te ba­ra själ­va os­ten som gniss­la­de ut­an även ju­ryns tän­der. He­la fy­ra os­tar fick un­der­känt.

Dess­utom fick sju ba­ra två plus, god­känt men in­te mer än så.

Ba­ra från Cy­pern

I testet har vi med bå­de hal­lou­mi och gril­lost. De är av sam­ma typ men en­dast ost gjord på mjölk från Cy­pern får kal­las hal­lou­mi. Mjöl­ken till gril­lost kan kom­ma från vil­ket land som helst. I testet är det Bul­ga­ri­en och Dan­mark.

Blir stud­sig

Tra­di­tio­nellt görs hal­lou­mi av får­mjölk men i dag är de fles­ta os­tar­na gjor­da på en mix av får- , get- och komjölk. Den stud­si­ga kon­si­sten­sen kom­mer av att ost­mas­san het­tas upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.