CI­TA­TET

Aftonbladet - - Kultur -

”Det var det mest ovän­ta­de te­le­fon­sam­tal jag fått nå­gon­sin. Jag har in­te gått ut gym­na­si­et och in­te ta­git någ­ra aka­de­mis­ka po­äng.” Jour­na­lis­ten och do­ku­men­tär­fil­ma­ren Fred­rik Gert­ten i ett press­med­de­lan­de se­dan han fått ve­ta att han ut­nämnts till he­ders­dok­tor vid Mal­mö hög­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.