DET HÄR GÄL­LER VID ANDRAHANDSUTHYRNING

Aftonbladet - - Hyreskontrakten - Källa: Hy­res­nämn­den

En hy­res­gäst upp­lå­ter sin lä­gen­het i and­ra hand om han el­ler hon lå­ter nå­gon an­nan an­vän­da lä­gen­he­ten själv­stän­digt.

Hy­res­gäs­ten mås­te ha hy­res­vär­dens sam­tyc­ke för att få hy­ra ut sin lä­gen­het i and­ra hand. Det­ta gäl­ler ock­så när han el­ler hon lå­nar ut lä­gen­he­ten ut­an att ta ut nå­gon hy­ra.

Den som upp­lå­ter sin hy­reslä­gen­het ut­an lov ris­ke­rar att för­lo­ra den.

Första­hands­hy­res­gäs­ten sva­rar för att hy­ran be­ta­las och för att andra­hands­hy­res­gäs­ten skö­ter sig. Första­hands­hy­res­gäs­ten kan allt­så bli upp­sagd om andra­hands­hy­res­gäs­ten till ex­em­pel stör gran­nar­na.

Fo­to: JOHNÉR

Det är första­hands­ut­hy­ra­ren som an­sva­rar för att andra­hands­hy­res­gäs­ten skö­ter sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.