FÅ UTHYRARE BE­TA­LAR SKATT

Aftonbladet - - Hyreskontrakten -

Många svens­kar i stor­stä­der­na hyr ut si­na lä­gen­he­ter till­fäl­ligt via tjäns­ten Airb­nb.

I hös­tas in­led­de Skat­te­ver­ket en stör­re gransk­ning av per­so­ner­na som hyr ut.

När rap­por­ten pre­sen­te­ra­des vi­sa­de det sig ba­ra en fem­te­del av de som dra­git in mer än det skat­te­fria be­lop­pet ha­de re­do­vi­sat in­täk­ter­na från ut­hyr­ning­en.

Un­der 2016 granska­des 250 ob­jekt. I 150 fall ha­de de extra hy­resin­koms­ter­na re­do­vi­sats på ett fel­ak­tigt sätt el­ler in­te alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.