SÅ KAN DU HJÄL­PA TILL FÖR ATT STOP­PA BARNHANDELN

Aftonbladet - - I New Delhi -

ECPAT

In­ter­na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar för en värld fri från barn­sex­han­del. På plats bland an­nat i In­di­en. Plus­gi­ro 90 34 34-9. www.ecpat.se/vad-du-kan-go­ra/ge-en-ga­va

FREE­DOM FIRM

Ame­ri­kansk-in­disk hjälp­or­ga­ni­sa­tion som fri­tar flic­kor från bor­del­ler i In­di­en. Sak­nar svenskt 90-kon­to, men tar emot do­na­tio­ner i eu­ro genom Pay­pal. www.free­dom.firm.in/in­ter­na­tio­nal-do­na­tions

UNI­CEF

Ar­be­tar för barns rät­tig­he­ter i värl­den, ut­i­från Barn­kon­ven­tio­nen. Har stor or­ga­ni­sa­tion på plats i In­di­en. Plus­gi­ro 90 20 01-7 https://uni­cef.se/stod-oss

RÄD­DA BAR­NEN

Stöd­jer barn på plats i In­di­en. Plus­gi­ro: 90 20 03-3 www.rad­da­bar­nen.se/stod-oss

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.