Till Au­roras för­svar

Aftonbladet - - Korsdrag På Operan -

PODCAST I vec­kans av­snitt är för­svars­vän­nen

Nan­na Jo­hans­son ex­al­te­rad över mi­li­täröv­ning­en Au­rora 17, Ola Sö­der­holm vän­der sig till skrif­ten för att få svar på frå­gan: ”Är kyr­kan väns­tervri­den?” och Moa Lun­dqvist pra­tar om det ve­mo­di­gas­te som finns: ”Big­gest lo­ser vip”. LYSSNA HÄR: www.af­ton­bla­det.se/kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.