Värl­dens älds­ta män­ni­ska har dött – hon blev 117 år gam­mal

Aftonbladet - - Extra -

Vi­o­let Mos­se-Brown har dött. Hon blev 117 år gam­mal, och var fram till sin död värl­dens älds­ta. Ja­mai­cans­kan upp­ges ha fötts 10 mars år 1900.

I en tweet be­kräf­ta­de Ja­mai­cas pre­miär­mi­nis­ter Andrew Hol­ness hen­nes bort­gång: ”Vår älds­ta per­son i värl­den, Mrs Vi­o­let Mos­se-Brown, har dött. Hon var 117 år gam­mal. Vi­la i frid Mrs Mos­se-Brown.”

När Mos­se-Brown föd­des var Ja­mai­ca fort­fa­ran­de en del av det brit­tis­ka im­pe­ri­et, lan­det fick själv­sty­re först 1962.

En­ligt Ja­mai­ca Ob­ser­ver för­lo­ra­de Mos­se-Brown sitt älds­ta barn i april i år, so­nen Ha­rold Fair­weat­her blev 97 år gam­mal. Mos­se-Brown ha­de då fy­ra barn i li­vet.

– Jag le­ver med hjälp av Gud och jag är stolt över min ål­der, sa Mos­se-Brown en­ligt Daily Star i en in­ter­vju för ett år se­dan.

Värl­dens älds­ta nå­gon­sin är fran­sys­kan Je­an­ne Lou­i­se Cal­ment, som lev­de 1875–1997 och blev 122 år.

(TT-Af­ton­bla­det)

Mos­se-Brown ska ha fötts den 10 mars år 1900.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.