Skyll­de på lif­ta­ren – vann

Aftonbladet - - Extra -

Det blev ing­et straff för den 25-åri­ge man som blev fo­to­gra­fe­rad av en fart­ka­me­ra i Vattrång på E4 i Nor­dan­s­tigs kom­mun, i en has­tig­het av 102 km i tim­men. Högs­ta tillåt­na has­tig­het på sträc­kan var 90 km i tim­men. I Hu­diksvalls tings­rätt häv­da­de man­nen att en lif­ta­re kör­de bi­len, me­dan han själv vi­la­de bred­vid i pas­sa­ge­rar­sä­tet. Där­för fri­känns han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.