Iskal­la bus­sar ho­tar häl­san

Aftonbladet - - Extra -

Ar­bets­mil­jö­ver­ket krä­ver ome­del­ba­ra åt­gär­der ef­tersom bus­sar­na hos LLT är iskal­la vil­ket ho­tar bå­de re­se­nä­rer­nas och chauf­fö­rer­nas häl­sa och sä­ker­het. Om det kom­mu­na­la bo­la­get LLT in­te gör nå­got åt sa­ken kan de tving­as be­ta­la 25 000 kro­nor i vi­te var­je gång en buss ut­an fun­ge­ran­de vär­me åker ut i tra­fi­ken, skri­ver Ku­ri­ren.

Buss­chauf­fö­rer tving­as job­ba med täck­jac­kor och täck­byx­or, och de kan drab­bas av urin­ka­tarr el­ler be­last­nings­ska­dor. Det­ta slår Ar­bets­mil­jö­ver­ket fast i sitt be­slut.

En an­nan buss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.