Grävt ner far­ligt av­fall

Aftonbladet - - Extra -

En fö­re­ta­ga­re i Bjur­holm har grävt ner mil­jö­far­ligt av­fall i ett eko­lo­giskt käns­ligt om­rå­de. Nu får han ett fö­re­läg­gan­de av mil­jö- och bygg­nämn­den, skri­ver Väs­ter­bot­tensKu­ri­ren. In­nan det blir no­vem­ber mås­te han grä­va upp allt och få bort det från plat­sen.

2016 gjor­de fö­re­ta­ga­ren sam­ma sak. Man­nen ha­de då el­dat bygg- och riv­nings­av­fall på sin fas­tig­het och se­dan grävt ner as­kan och res­ter­na som blev kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.